International Journal of Economics and Management Engineering                                                                                   
International Journal of Economics and Management Engineering(IJEME)
ISSN:2225-742X(Print)       ISSN:2226-7344(Online)
Editor-in-Chief: Prof. Jeffrey E. Jarrett (USA)
Sustainability Accounting: a Success Factor in Corporate Sustainability Strategy
Full Paper(PDF, 1781KB)
Abstract:
Over the past decade, the requirements of sustainability were involved into the strategy of many companies. Besides the economic goals, they also determine the exemplary social as well as environmental considerations. However, several empirical studies show that their environmental and social performance only present a slow improvement. Therefore the application of the appropriate management methods and tools are needed to measure the economic, social and environmental impacts of the strategic decisions and activities within the organization. The aim of this paper is to study the interaction between the sustainability strategy and sustainability accounting as its key success factor. First, it starts from the conceptual definition of the sustainability and process of the sustainability strategic management. Then, the article introduces the new approaches for the appraisal of the strategic performance beginning with the conventional accounting, through the environmental accounting, to the sustainability accounting. Finally, relating to this, a case study demonstrates the role and contribution of the sustainability accounting to the successful implementation of the sustainability strategy in a Hungarian company.
Keywords:Corporate Sustainability, Sustainability Srategic Management, Sustainability Accounting
Author: Gyula Fül?p1, Bettina Hódi Hernádi1
1.Institute of Business Sciences, University of Miskolc, H-3515 Miskolc-Egyetemváros, Hungary
References:
 1. GH. Brundtland, Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Brussels, 1987.
 2. J. Szlávik, Environmental Economics (Környezetgazdaságtan). Typotex Kiadó, Budapest, 2007.
 3. M. Wilson, Corporate Sustainability: What Is It and Where Does It Come From? Ivey Business Journal, No. 3 - 4., 2003.
 4. S. Kerekes, K. Wetzker, “Socially Responsible Company” Concept Goes to East (Keletre tart a „társadalmilag felelős vállalat” koncepció). Harvard Business Review, 4. sz., 2007.
 5. R. E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach. Pitman, New-York, 1984.
 6. E. E. Fama, M. C. Ensen, Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, No.3., 1983.
 7. S. Schaltegger, M. Bennett, R. Burritt, Sustainability Accounting and Reporting, Springer, 2006.
 8. M. Illés, Managerial Economics (Vezetői gazdaságtan). Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
 9. T. Dyllick, K. Hockerts, Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. Business Strategy and the Environment, No.11., 2002.
 10. Institute for Development and Methodology, State Audit Office of Hungary, Environmental Management and Sustainable Development in the Light of Experience of Regulation and Control (A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatinak tükrében). Kézirat, Budapest, 2005.
 11. T. Bieker, T. Dyllick, C.U. Gminder, K. Hockerts, Towards a Sustainability Balanced Scorecard. Linking Environmental and Social Sustainability to Business Strategy. St. Gallen-Fontainebleau: Publication of IWÖ-HSG and INSEAD, 2002.
 12. S. Kerekes, J. Kindler, Corporate Environmental Management (Vállalati környezetmenedzsment). Aula Kiadó, Budapest, 1997.
 13. N. Crutzen, Sustainability Performance Management in Large Firms: A Qualitative Research amongst Seven Western European Firms. EBEN Annual Conference, Belgium, 2011.
 14. Gy. Fülöp, Strategic Management. Theory and Practice (Stratégiai Menedzsment). Elmélet és gyakorlat. Perfekt Kiadó, Budapest, 2008.
 15. P. Drucker, Challenges of the 21th Century in Corporate Governance (21. századi kihívás a vállalatirányításban). HVG könyvek, Budapest, 2001
 16. C. K. Prahalad, G. Hamel, The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, No. 5-6., 1990.
 17. Gy. Fülöp, G. I. Pelczné, Implementation of Corporate Sustainability Strategies with the Application of Balanced Scorecard. (Fenntarthatósági vállalati stratégiák megvalósítása Balanced Scorecard alkalmazásával). Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar – VIII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2011.
 18. Sz. Szigeti, Corporate Social Responsibility from Aspect of the Sustainability Development and Stakeholders (A vállalatok társadalmi felelőssége a fenntartható fejlődés és az érintettek nézőpontjából). Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Doktori Iskola évkönyve, 2004.
 19. M. Vágási, Integration of the Sustainability Concept into Strategy and Marketing. Periodical Politechnica, No. 2., 2004.
 20. G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Exploring Corporate Strategy. Text and Cases. Prentice Hall, London, 2006.
 21. I. Dias-Sardinha, L. Reijnders, P. Antunes, Developing Sustainability Balanced Scorecards for Environmental Services: A study of Three Large Portuguese Companies. Environmental Quality Management, No. 3., 2007.
 22. Gy. Fülöp, Corporate Sustainability and Managerial Competences. Theory, Methodology, Practice, No. 2., 2012.
 23. Z. Musinszki, Controlling. Oktatási segédlet, Miskolc, 2012.
 24. ACT C of 2001 on Accounting
 25. T. Pál et al., Accounting Systems (Számviteli rendszerek). Economix Kiadó, Miskolc, 2006.
 26. G. Aras, D. Crowther, Evaluating Sustainability: a Need for Standards. Social and Environmental Accounting, Vol. 2, No. 1, Pp. 19-35, 2008.
 27. B. Hódi Hernádi, Green Accounting for Corporate Sustainability. Theory, Methodology, Practice Vol. 8., Nr. 2., pp. 23-30., 2012.
 28. S. Schaltegger, R. L. Burritt, Contemporary environmental accounting: Issues, concepts and practice. Scheffield: Greenleaf Publishing, 2000.
 29. M. Csutora, S. Kerekes, Tools of the Eco-friendly Business Management (A környezetbarát vállalatirányítás eszközei). KJK-KERSZÖV, Budapest, 2004
 30. A. Torma, Aggregating Methods of the Environmental Performance Evaluation and Relations of the Material Flow Analyses (A környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszerei és az anyagáramelemzés kapcsolatrendszere). Doktori értekezés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2007.
 31. ACCA, An Introduction to Environmental Reporting. The Certified Accountants Educational Trust, 2001.
 32. T. Pál, Adressing Environemental Issues by the Tools of the Accounting System (A környezeti kérdések megválaszolásának támogatása a számvitel eszközrendszerével). In: Jubileumi tanulmánykötet Nagy Aladár professzor 70. születésnapjára, Miskolc, pp. 231-242., 2011.
 33. M. Yakhou, V. P. Dorweiler, Environmental accounting: an essential component of business strategy. Business Strategy and Environment, Vol. 13., pp. 65-66., 2004.
 34. R. Burritt, S. Schaltegger, Sustainability Accounting and Reporting: Fad or Trend?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23, No. 7, 829 – 846, 2010.
 35. G. Lamberton, Sustainability accounting - A brief history and conceptual framework. Accounting Forum, 29(1): 7–26., 2005.
 36. A.Henriques, J. Richardson, The Triple Bottom Line: Does It All Add Up. Assessing the Sustainability of Business and CSR. Earthscan, London, 2004.
 37. Professional Accountants In Business Committee, Why Sustainability Counts for Professional Accountants in Business, International Federation of Accountants, New York, 2006.
 38. S. Schaltegger, R. Burritt, Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision support for business leaders? Journal of World Business 45 (2010) 375–384, 2010.
 39. J. Bebbington, R. Gray, An account of sustainability: Failure, success and a reconceptualization. Critical Perspectives on Accounting, 12, 557–587, 2001.
 40. Gy. Fülöp, B. Hódi Hernádi, Corporate Sustainability – Strategic Alternatives And Methodology – Implementation. Management, Knowledge and Learning International Conference, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia, pp. 109-120, 2012.
 41. Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability reporting guidelines. Boston, 2002.
 42. SIGMA. The SIGMA guidelines—Toolkit. Stakeholder engagement tool. London: The SIGMA Project, 2003
 43. S. Schaltegger, M. Wagner, Integrative management of sustainability performance, measurement and reporting, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol. 3, No. 1, 1-19., 2006.
 44. Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Sustainability Report, Annual Report. Tiszaújváros, 2013.
 45. G. Leskó, Interview about the Operation of the Financial and Accounting System in Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., Tiszaújváros, 2013.